Helal Kozmetik Sertifikası Nedir?

Helal ürün, temiz, güvenilir ve İslami Kurallara uygun ürün anlamına gelmektedir. Bunun yanında hammadde girişinden son ürünün tüketimine kadar olan tüm aşamalarda, İslami hükümlere uygun içerik, hammadde, faaliyet ve süreç ile üretilen kozmetik demektir.

Helal ürün ve hizmetlere yönelik kurallar; İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC) bünyesinde kurulan İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) tarafından üye ülke uzmanlarının katılımıyla hazırlanan OIC/SMIIC standartları ile belirlenmektedir.

Sertifikasyon sürecinde; hammadde girişinden tüketiciye sunulan nihai ürüne kadar tüm aşamalar, OIC/SMIIC standartlarında belirtilen İslami hükümlere uygunluğu açısından denetlenmekte ve akredite laboratuvarlarda gerçekleştirilen test ve analizler ile uygunluk kontrolü yapılmaktadır.

Denetim, test ve analiz aşamalarında uygunluğu tespit edilen ürünler için helal sertifikası düzenlenerek, ürünlerin ambalajları üzerinde IQNORM HELAL markasının kullanımına izin verilmektedir.

Helal ürün ve hizmetlerin uygunluğunun sürekliliği, gerçekleştirilen gözetim ve ara kontroller ile güvence altına alınmaktadır

Helal Kozmetik Sertifikası Nedir?

  • Piyasaya arz edilen ürün ve hizmetlerin güvenilir, temiz ve hijyenik olduğuna ve standartlara ve İslami kurallara uygunluğuna dair güvence sağlar.
  • Artan “Helal Belgeli Ürün” talebi içerisinde üreticilerin rekabet gücünün artmasına yardımcı olur.
  • İslam ülkeleri ile yapılacak ticarette önemli avantajlar sağlar.
  • Helal sertifikalı ürün pazarındaki müşterilerin ürünlere olan güvenini artırır.