Genel

ISO 50003:2021 Enerji yönetim sistemleri – Enerji yönetim sistemlerinin tetkik ve belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar standardı ISO tarafından Mayıs 2021, TSE tarafından ise 30 Eylül 2021 tarihlerinde yayınlanarak bir önceki standardın yerini almıştır.

ISO 50003:2021’in Getirdiği Temel Değişiklikler:

  • Tanımlar, tetkik zamanını, tetkik süresini ve çok sahalı tetkiklerle ilgili terimleri içerecek şekilde güncellendi.
  • Standardın yapısı ISO/IEC 17021-1:2015 ile uyumlu olacak şekilde güncellendi.
  • “Adam-gün” ifadesi “tetkik günleri” olarak değiştirildi.
  • Tetkik günü hesaplamaları için toplam tüketimin en az %80’ini oluşturan enerji türlerinin sayısı değiştirildi.
  • Karmaşıklık için ağırlıklı değerler değiştirildi.
  • Çok sahalı EnYS için örnekleme şartları güncellendi.
  • Ek A ve B ile ilgili olarak IAF MD dokümanlarının kullanımı netleştirildi.
  • EnYS efektif personeli hakkındaki bilgiler A.2’de açıklandı.
  • Tablo A.3 ve A.4’de tetkik süresi tetkik zamanı olarak değiştirildi.
  • Teknik alanlar kaldırıldı ve teknik yetkinlik şartları eklendi.

Enerji performansının iyileştirilmesiyle ilgili olarak aşağıdakiler değişti:

“Enerji performansı iyileştirme” için ISO 50003:2014’ün 3.6’sındaki tanım kaldırıldı ancak terim normatif bir doküman olan ISO 50001’de tanımlandı.

Gözetim tetkikleri için odak, bir kuruluşun “enerji performansı iyileştirme başarısını” göstermek yerine “enerji performansının iyileştirilmesi için faaliyetlerin uygulanmasını” göstermesinin gerekli olması olarak değişti.

Kuruluşumuzun EnYS faaliyetlerinde yer alan personelleri ve ilgili dokümantasyonunun bu revizyona uygunluk sağlama sürecinin en geç 30 Kasım 2023 tarihine kadar tamamlanacağını tüm müşterilerimize ve diğer ilgili taraflara duyururuz.

02 Mar, 2021

ISO 22000:2018 Geçiş Duyurusu

ISO 22000:2018 Revizyonu ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı geniş kapsamlı bir revizyona uğrayarak Haziran 2018'de yayınlanmıştır. ISO 22000:2005 sertifikası yeni standardın yayınlanmasından sonra 3 yıl içinde geçerliliğini kaybedecektir.… İncele
14 Şub, 2023

ISO 27001:2022 GEÇİŞ DUYURUSU

ISO/IEC 27001:2013 / TS EN ISO/IEC 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi 25 Ekim 2022 tarihi itibariyle revize edilerek ISO/IEC 27001:2022 halini almıştır. IAF (Uluslararası Akreditasyon Forumu) tarafından geçiş süresi standardın… İncele