Genel

ISO 22000:2018 Geçiş Duyurusu

ISO 22000:2018 Revizyonu

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı geniş kapsamlı bir revizyona uğrayarak Haziran 2018’de yayınlanmıştır.

ISO 22000:2005 sertifikası yeni standardın yayınlanmasından sonra 3 yıl içinde geçerliliğini kaybedecektir. ISO 22000:2005 sertifikasına sahip kuruluşların en geç 29 Aralık 2021’e kadar geçişlerini tamamlamaları gerekmektedir.

ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi geçişleri ilk belgelendirme denetiminde yapılabileceği gibi gözetim ve yeniden belgelendirme denetimlerinde de yapılabilir.

ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemindeki Temel Değişiklikler

Yüksek Seviye Yapısı (High Level Structure):

Oluşturulan Yüksek Seviyeli bu yapı doğrultusunda alt madde başlıkları, temel konular, ortak terimlerle, ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ile ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi gibi yönetim sistemi standartları arasında uyumluluk sağlanmıştır. Birden fazla yönetim sistemi standardı kullanan işletmelerin işlerini daha da kolaylaştırmaktadır.

Proses Yaklaşımının Daha İyi Anlaşılması Ve Desteklenmesi İçin Risk Temelli Düşünce:

Standardın yeni versiyonu, ISO 22000’i diğer ISO yönetim sistemleriyle entegre etmeyi kolaylaştırmanın yanı sıra Planla – Uygula – Kontrol Et – Önlem Al (PDCA) döngüsünü ve risk temelli düşünmeyi de içermektedir.

Yüksek Seviyeli yapıyla birlikte bütün yeni yayınlanan standartlarda önleyici yaklaşımın yerini risk temelli düşünce ve oluşabilecek fırsatlara odaklanma şansını yakalamak adına fırsat kavramı getirilmiştir.

ISO 22000, gıda güvenliği tehlikelerini tanımlamak, önlemek ve kontrol etmek için HACCP ile iş riskini yönetmek amacıyla PDCA ve risk temelli düşünmeyi birleştirerek, kuruluşların risklere maruz kalmayı azaltmasına ve güvenliği artırmasına yardımcı olur.

Operasyon süreci :

Kritik Kontrol Noktaları, Operasyonel Ön Koşul Programları ve Ön Koşul Programları gibi anahtar terimler arasındaki farklılıkların açık bir şekilde tanımlandığı görülmektedir.

Liderlik Şartları:

Liderlik şartları artırılmıştır ve Liderliğin sorumluluğuna daha güçlü bir vurgu yapılmaktadır.

Kuruluşun Bağlamı:

Bu maddenin amacı, kuruluşun gıda güvenliğini nasıl yönettiğini olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilecek önemli hususların stratejik bir anlayışını sağlamaktır. Kuruluşlara, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin amaçlanan sonuçlarını etkileyen faktörleri ve tarafları belirleyebilme ve anlayabilme fırsatı tanımaktadır.

 

 

 

Değişikliklere Uyum İçin Yapılacaklar

1-            Yeni Standart şartlarını karşılamak üzere gap analizi yapılması

2-            Uygulama planının hazırlanması

3-            Sistemin etkin olarak organizasyonda uygulanabilmesi için tüm personelin farkındalığının   yaratılması ve yeterli eğitimlerin tamamlanması

4-            Yeni Standart doğrultusunda sistemin güncellenmesi ve etkinliğinin ölçülmesinin sağlanması

5-            Geçiş ile ilgili olarak IQNORM ile bağlantıya geçilmesi